Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis naloga za nakazilo v tujino

Izpis naloga za nakazilo v tujino

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis naloga za nakazilo v tujino

Predhodnja tema Naslednja tema  

S pomočjo šifrantov vnesemo nalog in ga na koncu shranimo in izpišemo. Na voljo imamo tudi dnevnik nalogov. Z gumbom clip0409 zgoraj pridemo do seznama že vnešenih nalogov s katerega lahko poiščemo in izberemo določenega. Naloge lako ponovno izpišemo ali jih spremenimo in ponovno izpišemo.

 

clip0408