Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis popisne liste

Izpis popisne liste

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis popisne liste

Predhodnja tema Naslednja tema  

Popisna lista je standardni izpis ene inventure enega skladišča z artikli.

 

clip0272

 

Privzeto je pri kriterijih obkljukano, da se izpišejo samo artikli z inventurnim ali knjižnim stanjem (artikli brez stanja niso izpisani). Vedno pa moramo tudi določiti po kakšnih cenah se izpiše inventura.