Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis praznega dokumenta z glavo in klientom iz šifranta

Izpis praznega dokumenta z glavo in klientom iz šifranta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis praznega dokumenta z glavo in klientom iz šifranta

Predhodnja tema Naslednja tema  

V kolikor želimo nek dopis poslati po pošti nekaterim klientom (lahko jih je veliko) je najprimernejši ta ukaz. Na osnovi vnešene oblike, podatkov in teksta na dopisu lahko hitro izberemo določene kliente in izpišemo dopis.

 

clip0422

 

Po vnosu kriterijev se za vsakega izbranega klienta (iz šifranta klientov) takoj izpiše dopis. V dopisu lahko vključujemo tudi polja iz klienta: <NazivKlienta>, ... .

Dopis se nastavlja v Ostalo/Nastavitve/Nastavitve dokumentov.