Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis računa z različnimi TRR

Izpis računa z različnimi TRR

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis računa z različnimi TRR

Predhodnja tema Naslednja tema  

Račun lahko izpišemo z različnimi TRR na 2 načina:

 

- z izbiro TRR prek šifranta bančnih računov: Bančni računi

- z izbiro klavzule, ki se izpiše na koncu dokumenta, iz šifranta klavzul:Klavzule; vsaka klavzula vsebuje drug TRR