Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis več dokumentov na tiskalnik

Izpis več dokumentov na tiskalnik

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis več dokumentov na tiskalnik

Predhodnja tema Naslednja tema  

S tem ukazom izpišemo vse dokumente (za določen tip dokumenta-računa ali dobavnice, ..) kateri izpolnjujejo kriterij:

 

clip0190

 

Vnesemo število kopij in izpišemo na tiskalnik. V kolikor izberemo na ekran se nam bo vsak dokument preden se izpiše na tiskalnik prikazal na ekranu.

 

Z izpisom 2.0 lahko izpišemo več vrst dokumentov (željeni so obkljukani) naenkrat in sicer za poljubno obdobje:

 

clip0191

 

Seveda je priporočljivo da izbrete izpis na tiskalnik inne na ekran.