Pomoč - Uspešno poslovanje

Kalkulacija cen z odvisnimi stroški

Kalkulacija cen z odvisnimi stroški

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kalkulacija cen z odvisnimi stroški

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ukaz nam omogoča kalkuliranje nabavnih cen posameznim artiklom iz uvoza. Na kalkulacijo vnesemo denarno valuto in vse artikle, ki bi jih uvozili iz določene države. Dodamo morebitni rabat in pribitke in procentualno ali zneskovno odvisne stroške v domači ali tuji denarni valuti. Odvisni stroški se porazdelijo po artiklih sorazmerno. V kolikor imamo uvoze z različnih držav z različnimi odvisnimi stroški lahko primerjamo cene z dveh kalkulacij. Pomemben podatek je denarni tečaj in denarni tečaji v tečajni listi za denarne valute v katerih so vnešeni odvisni stroški.

 

 

clip0164

 

Prvo vnesem odenrno valuto kalkulacije, nato vnesemo vse artikle s  cenami v originalni valuti in šele nato vnesemo odvisne stroške in jih porazdelimo. Ko vnesemo denarno valuto, denarni tečaj in znesek 1. stroška moramo 1. strošek tudi razdeliti na artikle tako da kliknemo na gumb razdelitev 1.stroška. Šele nato lahko nadaljujemo z naslednjim stroškom. 1. stolpec v polju za vnos stroškov "V" nam pomeni ali je procent stroška viden po posameznih artiklih.