Pomoč - Uspešno poslovanje

Kapitalski dobički in izgube po VP

Kapitalski dobički in izgube po VP

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kapitalski dobički in izgube po VP

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis je namenjen finfančnim podjetjem, kjer se vodijo kapitalske izgube in dobički po vrednostnih papirjih. Poročilo vsebuje seznam artiklov z njihovo vhodno vrednostjo(prevzemnice), izhodno vrednostjo(dobavnice) in njihovim dobičkom ali izgubo za določeno obdobje. Zadnji stolpec je razlika skupaj, kar pomeni v kolikor je negativna je izguba v kolikor je pozitivna vrednost je dobiček. Seštevek na koncu stolpca "Skupaj" je celotna izguba ali dobiček za določeno obdobje. Potrebno je paziti pri knjiženju nabavne in rpodajne provizij, ki jih zaračunavajo posredniki.