Pomoč - Uspešno poslovanje

Kartica artikla

Kartica artikla

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kartica artikla

Predhodnja tema Naslednja tema  

Najpomembnejši izpis za kontolo zaloge posameznega artikla je kartica artikla. S kartice je razviden količinski in finančni promet izbranega artikla.

Od, do skladišča: vnesemo željeno skladišče artikla, privzeto je skladišče v katerem smo prijavljeni

OE pustimo prazno

Od oznake, do oznake artikla: V kolikor želimo kartico za več artiklov vnesemo od do, v kolikor samo za enega vnesemo v obe polji isto oznako

Od/do datuma : vnesemo obdobje kartice

 

Tip izpisa:

 Najpogosteje uporabljamo:

 Količinsko: kar pomeni samo količinsko kartico

 Nabavne cene s kumulativo: uporabljamo v skladiščih kjer vodimo zaloge po povprečnih nabavnih cenah (material in veleprodaja po NC)

 Prodajne cene s kumulativo: uporabljamo v veleprodajnih skladiščih, kjer se vodi zaloga po prodajnih cenah

 Prodajne cene z DDV s kumulativo: uporabljamo v maloprodajnih skladiščih

 

clip0219

 

Upoštevajo se samo skladiščni dokumenti in le v primeru da so spremenili zalogo.

Upoštevajo se tudi zapisniki o spremembi cen, inventure in začetno stanje na datum pred obdobjem.