Pomoč - Uspešno poslovanje

Klavzule

Klavzule

Predhodnja tema Naslednja tema  

Klavzule

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant klavzul se uporablja pri določanju standardnega teksta spodaj na dokumentih. Namesto na vedno tipkamo tekst na dokumentu spodaj, kliknemo na Klavzulo, pritisnemo CTRL+ENTER, izberemo klavzulo in pritisnemo ENTER. Podatki pri vnosu teksta so: Oznaka in tekst. Tekst je večvrstični poljubni tekst. V kolikor želimo da se za tekstom ali pred tekstom izpiše prazen prostor pritisnemo ENTER za nekaj praznih vrstic.

 

clip0111

Serviser DL lahko določi oznako klavzule katera se izpisuje na vseh računih, vseh predračunih in vseh dobavnicah.

Šifrant klientov ima polje klavzule, kjer lahko določimo da se posebna klavzula izpiše za določenega klienta na določen dokument. Klavzula se določi tako, da se vnese oznaka klavzule ali se klikne na clip0447 in izbere klavzulo iz šifranta.

 

clip0112