Pomoč - Uspešno poslovanje

Klienti

Klienti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Klienti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tu se nahajajo tako kupci kot dobavitelji in informativne stranke. Kliente vnašamo na dokumente, kjer se izpisujejo kot naslovnik-kupec/dobavitelj/prejemnik (račun, dobavnica, ...). Že v šifrantu imamo veliko možnosti pregledov, kjer dobimo najpomembnejše podatke o klientu:

 

clip0237

 

- Osnovni podatki nam predstavljajo osnovne podatke o klientu

- Klasifikacija: navoljo imamo 4 različne klasifikacije klientov, naziv klasifikacij določi servier DL,  klasificiramo jih lahko po plačilih, po velikosti, tujci/domači, ... odvisno od potreb

- TRR: seznam vseh bančnih računov, nove dodajamo tako da kliknemo na gumb <Urejanje>

- Kontakt: vse kontaktne osebe določenega klienta: z vsemi njihovimi podatki: Telefon, Email, Sektor, Opombe, ... .Urejanje: gumb <Urejanje>

- Finančni: tukaj imamo dosegljive finančne podatke: povprečni mesečni promet, odprti saldo, datum zadnjega računa, .....

- Sporočila: tukaj imamo seznam odprtih sporočil, ki jih je katerikoli uporabnik poslal klientu - sporočila pošiljajo uporabiki iz DL programov

- Klavzule: lahko določimo po dokumentih dodatne kavzule, ki se izpisujejo samo pri enem klientu posebej: Klavzule

- Opombe: poljubne opombe

- Rabat: lahko določamo rabatne skupine po blagovnih skupinah

- Konta: vnos kontov za prenos v GK

- Naslov za pošto: V primeru da kupec želi, da se mu računi pošiljajo na drug naslov kot je sedež podjetja, vnesemo tu drug naslov. Drugače pustimo polje prazno.

Podatke lahko spreminjamo z gumbom Urejaj, ki se nahaja v desnem delu okna.

 

 

clip0238

V osnovnem urejanju (F9 U) imamo še ostale vnose: naziv, identifikacijska številka, naslov, poštna številka, država, rabat kupec, rabat dobavitelj, rok plačila,

Tip kupec, tip dobavitelj, Tujec, Davčni zavezanec, Končni potrošnik, ...

Pri vnos upoštevajte, da se vnaša poštno številko in ne kraj. Oznaka prodajne cene je cenik, ki se vnaša iz cenikov, v kolikor želimo da se cene artiklov berejo iz šifranta artiklov pustimo vnašalnico prazno (v večini podjetij je tako).

 

 

Napotki:

V kolikor je nek klient oboje: kupec in dobavitelj se obkljuka polje "Tip kupec" in "Tip dobavitelj".

 

V kolikor se vnaša nek nov klient z Identifikacijsko številko, katera že obstaja (verjetno je isti klient) se nas opozori. Ni priporočljivo vnašati iste kliente večkrat in to z različnimi oznakami.

 

Pri vnosu novega klienta si lahko pomagamo s seznamom davčnih zavezancev z DURS. Vnesemo ID številko in pritisnemo F9 kopiraj podatke z DURS baze podatkov. Čez nekaj časa se nam odprejo TRR računi in s klikom se nam doda klient s točnim nazivom in naslovom.

 

Primer Finančnih podatkov za nekega klienta:

clip0236