Pomoč - Uspešno poslovanje

Knjige DDV

Knjige DDV

Predhodnja tema Naslednja tema  

Knjige DDV

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na volji imamo več knjig DDV.

Najpomembnejši sta knjiga prejetih in knjiga izdanih računov.

 

Knjiga prejetih računov se sestoji iz:

 - vnešenih prejemnic - dinančnih (vnešena  št.račun, datum računa, datum prejema dokumenta)

 - ročni vnos knjige prejetih računov (storitveni računi)

 - vnešenih prevzemnic kot odkupni blok - samo plačani del

 - rekapitulacij dnevnega iztržka-blagajniški računi  (lahko avtomatsko lahko iz ročnega vnosa)

 

Knjiga izdanih računov se sestoji iz:

 - izdanih računov (tudi storno avansni računi)

 - izdanih dobro- in bremepisov

 - ročnega vnos v knjigo izdanih računov

 

Knjiga izdanih avansnih računov se sestoji iz:

 - izdanih avansnih računov

 - ročni vnos

 

 

Primer poročila: Obračun DDV:

 

clip0193

Obračun se pripravi v poslovanje/ročni vnos v knjige DDV/ priprava in urejanje obrzcaDDV-O.