Pomoč - Uspešno poslovanje

Komercialisti

Komercialisti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Komercialisti

Predhodnja tema Naslednja tema  

V šifrantu se nahajajo vsi uporabniki in komercialisti. Vsak uporabnik vsebuje podatke:

Oznaka: enolično določena oznaka, potrebuje se pri prijavi v program in pri določanju komercialista, prevoznika, ... na dokumentih. priporočljivo je uporabiti kratko in števično oznako.

Pristopna šifra: je šifra uporabnika, katera se uporablja pri prijavi v program. Pristopno šifro si morate zapomniti, drugače ne boste mogli vstopiti v program. Šifra pa je pomembna tudi pri vstopu v blagajniški program. V kolikor jo vnesete z črkami morate paziti na velike in male črke. priporočljivo je uporabiti števično pristopno šifro, še posebno je to pomembno pri uporabnikih blagajne.

Osebni podatki: Ime in priimek, domači naslov, Domači telefon, Naslv el.pošte, opombe

Tip šef: šefov je lahko več uporabnikov v programu in lahko vidi nabavne cene in ima nekatere večje prioritete

Dostop do menija: v kolikor je omogočeno uporabniko da dostopa do menija je opcija obkljukana. Drugače lahko dostopa samo do hitrih gumbov. Hitre gumbe mu nastavimo tako da vstopimo z njegovo šifro in s posebno pristopno šifro-geslom

Vnos predračunov: ali je omogočen dostop do predračunov

Popravljanje dokumentov: ali mu je dovoljeno da takoj po vnosu popravlja dokumente

Popravljanje matičnih podatkov: nam pove ali lahko uporabnik dodaja in spreminja podatke v matičnih podatkih (npr.spremeni naziv artikla, doda nov artikel, doda novo blagovno skupino, ...). Dodajanje novih klientov je vedno omogočeno.

Uporabnik UP: v kolikor omogočimo da uporabnik lahko vstopi v program UP

Uporabnik blagajne: v kolikor omogočimo prijavo uporabniku v blagajno - v blagajniški program

 

clip0107

 

Vnešeni ime in priimek se izpisujeta na dokumentioh kot komercialist, dokument pripravil, dakturiral itd. Naslov el.pošte se ravnotako(  odvisno od  nastavitev) izpisuje na dokumentih in v primeru, da pošiljam odokument po el.pošti se kot pošiljatelja označi s tem vnosom.