Pomoč - Uspešno poslovanje

Konsignacija - dajemo blago na konsignacijo

Konsignacija - dajemo blago na konsignacijo

Predhodnja tema Naslednja tema  

Konsignacija - dajemo blago na konsignacijo

Predhodnja tema Naslednja tema  

Za vsakega konsignatorja vnesemo skladišče, kateremo določimo konsignatorja in obkljukamo da gre za konsignacijsko skladišče. Priporočljivo je izbrati isto oznako skaldišča kot je oznaka kupca. Na osnovi prenosnice, prenašamo blago iz glavnega skladišča v konsignacijsko skladišče. Na onsovni prenosnice izpišemo konsignacijko dobavnico. Zaloga se v glavnem skladišču zmanjša in poveča v konsignacijskem skladišču. V kolikor želimo izvedeti koliko imamo blaga pri kakšnem konsignatorju izpišemo zalogo artiklov za skladišče, ki pripada določenemu konsignatorju. Blago vračamo iz k.skl. v glavno skladišče tako, da naredimo prenosnico iz konsignacijskega skladišča v glavno skladišče ali prenosico iz glavnega v konsignacijsko z negativno količino. ko dobimo izjavo za prodajo za določeno obdobje od kupca vnesemo dobavnico in naprej račun ali račun/dobavnico iz konsignacijskega skladišča. S tem se je zaloga v konsignacijskem skladišču zmanjšala.

 

V kolikor nek konsignator preneha biti konsignator ne smemo izbrisati njegoveg konsignacijskega skladišča, niti ga ne smemo izbrisati iz šifranta klientov.