Pomoč - Uspešno poslovanje

Kontrolni blagajniški izpisi

Kontrolni blagajniški izpisi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kontrolni blagajniški izpisi

Predhodnja tema Naslednja tema  

V primeru nepravilne uporabe blagajne oz. po nepredvidljivih situacijah in izpadih imamo v blagajniškem prometu napake. Te napak se odkrijejo s temi izpisi:

 

Seznam bl.računov - neizravnano kombinirano plačilo

Seznam bl.računov - neizravnan znesek prometa

Seznam bl.prometa - neizravnan znesek postavke

Seznam bl.prometa - manjkajoča glava računa

Seznam bl.prometa - neizravnana naroila

Seznam bl.računov - znesek za plačilo je 0