Pomoč - Uspešno poslovanje

Marža pri prodaji po artiklih

Marža pri prodaji po artiklih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Marža pri prodaji po artiklih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis je grupiran po artiklih. Sledi za vsak artikel seznam kupcev z količino, zneskom in maržo/zaslužkom. Upotevajo se samo izdani računi.

 

clip0348