Pomoč - Uspešno poslovanje

Nabava blaga po artiklih

Nabava blaga po artiklih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nabava blaga po artiklih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na osnovi prevzemnic se izpiše poročilo "Nabava blaga po artiklih" za vsak artikel posebej.

Eden izmed podatkov je tudi Povprečna količina nabavem povprečni znesek nabave in število nakupov v obdobju.

clip0314

 

clip0315