Pomoč - Uspešno poslovanje

Nabava blaga po blagovnih skupinah in dobaviteljih

Nabava blaga po blagovnih skupinah in dobaviteljih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nabava blaga po blagovnih skupinah in dobaviteljih

Predhodnja tema Naslednja tema  

S poročilom dobimo podatek za vsako blagovno skupino kje(pri katerem klientu), kakšen znesek nabave, kakšen rabat, koliko nakupov, število povprečnega nakupa in ostale podatke smo dobili pri nabavi.

 

clip0317