Pomoč - Uspešno poslovanje

Nabava blaga po blagovnih skupinah

Nabava blaga po blagovnih skupinah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nabava blaga po blagovnih skupinah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na osnovi prevzemnic se izpiše poročilo "Nabava blaga po artiklih" za vsak artikel posebej.

Nekateri podatki so tudi: RVC, Povprečna količina nabavem povprečni znesek nabave in število nakupov v obdobju.

 

clip0316