Pomoč - Uspešno poslovanje

Nabava blaga po dobaviteljih

Nabava blaga po dobaviteljih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nabava blaga po dobaviteljih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Za vsakega posameznega dobavitelja dobimo skupne podatke o RVC, prejetem rabatu, znesku nabav, številu nabav, datumom zadnjega nakupa, povprečni znesek nabave.