Pomoč - Uspešno poslovanje

Nabava v obdobju skupno

Nabava v obdobju skupno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nabava v obdobju skupno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis je grupiran po stroškovnih mestih in nam po artiklih nudi skupno nabavo (količinsko in zneskovno).

 

clip0342