Pomoč - Uspešno poslovanje

Nabavna vrednost prodanega blaga

Nabavna vrednost prodanega blaga

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nabavna vrednost prodanega blaga

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na osnovi poročila lahko dobimo podatke o nabavni, prodajni vrednosti in razliki po artiklih. Na voljo imamo da izberemo ali se upotevajo zadnje nabavne cene ali povprečne nabavne cene.

 

clip0344