Pomoč - Uspešno poslovanje

Načini plačil

Načini plačil

Predhodnja tema Naslednja tema  

Načini plačil

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tu vnašamo mogoče tipe plačil. Lahko jih je poljubno veliko in v poljubnem vrstnem redu  vendar mora biti način plačila  z oznako 1 gotovina.

 

clip0117

 

clip0118

 

Vnos konta za posamezen način plačila nam pomeni konto pri prenosu v glavno knjigo. Prenos se vrši po kontih (če imajo vse kartice isti konto in gotovina svoj konto) je to v GK ena knjižba za kartice in ena za gotovino. Način plačila se uporablja pri blagajniških računih, bl.prejemkih in izdatkih.

 

P.S. V kolikor vnesemo način plačila z nazivom ček ali čeki, potem pri vnosu tega plačila računalnik zahteva od nas še vnos serijskih številk čekov za banko. Kasneje lahkoi pripravimo specifikacijo za vnovčenje čekov po bankah.