Pomoč - Uspešno poslovanje

Naročilnica

Naročilnica

Predhodnja tema Naslednja tema  

Naročilnica

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dokument naročilnica se pošilja dobaviteljem za naročeno blago ali za naročene storitve. V kolikor naročamo artikle se dodajo iz šifranta artiklov v telo naročilnice. V kolikor naročamo neko storitev vnesemo predmet naročila v klavzulo, kjer lahko vnašamo poljubni tekst.

 

clip0139

 

Nabavne cene so informativnega značaja (se ne izpišejo) lahko pa se izpišejo na naročilnici -  ravno tako rok dobave.

v kolikor vodimo sklaišče izdanih naročil immo podatke kaj/kdaj in od koga moramo še kaj prejeti (naročena a neprejeto blago). Pomembno je to da naročilnice zapira prevzemnica za istega dobavitelja. Tudi v šifrantu artiklov imamo za vsak artikel podatke koliko je naročenega in pe neizdobavljenega in naročenega in neprejetega (lokalni ukazi/Prikaz naročeno/prevzeto/neizdobavljeno).