Pomoč - Uspešno poslovanje

Naročilo skladišču

Naročilo skladišču

Predhodnja tema Naslednja tema  

Naročilo skladišču

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dokument se uporablja v podjetjih z več skladišči oziroma več poslovnimi enotami. V kolikor neka poslovalnica želi blago iz druge poslovalnice, se izstavi dokument naročilo skladišču. Vnese se artikle brez cen. Priporočljivo pa je kopirati dokument s predračuna. Dokument ne razknjiži blago z zaloge in je le interni dokument. Blago se dejansko prenese z dokumentom prenosnica. Na osnovi izpis 1.22 - naročila skldišču v drugem skladišču dobimo podatke, katere poslovalnice so poslale naročilo skladišču in za katere artikle in kupce. Blago se na osnovi tega dokumenta pripravi in dostavi poslovalnicam.

 

clip0129

 

Gumb <Nezaključeni> za oznako naročila nam prikaže samo nezaključene naročila, za katere moramo še pripraviti blago in ga dostaviti poslovalnicam/skladiščem.