Pomoč - Uspešno poslovanje

Nastavitev datuma blokade vnosov

Nastavitev datuma blokade vnosov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavitev datuma blokade vnosov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ukaz je namenjen kontorli vnosov datumov. Zaradi tega se ne moremo zatipkati v mesecu ali celo letnici (posebej po novem letu, ko se vnašajo dokumenti za nazaj in za naprej).

Vnese se mejni datum in vsi vnosi datuma starejšega od mejnega se nam prepreči vnos (opozorilo).

 

clip0246

 

V kolikor želimo zbrisati mjno obdobje vpišemo 1.1.1990.