Pomoč - Uspešno poslovanje

Nastavitev števcev dokumentov

Nastavitev števcev dokumentov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavitev števcev dokumentov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ob shranevanju dokumentov se avtomatično številčijo. Naslednje proste številke posameznih dokumentov se nahajajo v teh nastavitvah. V kolikor je obkljukano enojno številčenje za posamezni dokument se številka spreminja v vrstici, kjer je prvi stolpec (Skladišče) prazen. V primeru da enojno št.ni obkljukano se naslednja prosta oznaka spreminja v vrstici kjer je Skladišče, željeno skladišče in Tip dokumenta željeni dokument. Vendar pa pozor: prosta oznaka je vedno vnešen brez začetnih črk, ki označuje tip dokumenta (A za prevzemnico, R za račun, ...). Vrstica z Skladiščem=? in Tip dokumenta=? pomeni naslednjo prosto vnosno oznako za vse dokumente. Vsaka prosta oznaka mora imeti prva dva znaka vnešena kot veljavno predpono (letnica: 05 06 07 ali _5 _6 _7). V primeru večjega števila blagajn, katere se številčijo vsaka po svoje (od 1 do N), nam skladišče pomeni oznako blagajne.

 

clip0244

 

Lokalni ukaz "Na novo nastavi vse števce" nam nastavi vse števce na prvo prosto oznako. Se pravi če ima zadnji račun št. R0500212, se bo prosta oznaka nastavila na 0500213 pri računu.

 

Ukaz z lokalnega menija "Novo leto - nastavi števce dokumentov na št 1 z novo predpono" nam vse dokument nastavi na novo predpono in št. Npr. na 050001.

 

 

P.S.

Nikakor ne sme biti vnešena prosta oznaka katera že obstaja. Zato imamo lokalni ukaz "Kontrola števcev - dokumenti", kjer se ravno to preveri, da že ne obstaja kakšen dokument z že vnešeno oznako.

 

Nekateri dokumenti nimajo avtomatskega števca (Blagajniški prejemek, zapisnik o spremembi cen, ...). Ti dokumenti se številčijo tako, da se poišče zadnja številka dokumenta in se poveča za 1.

 

V prostih številkah lahko uporabljamo tudi črke npr:

 05/001  ali 05.001 ali 05.1.001 ali 051.001 ali 051-M-001 in podobno.