Pomoč - Uspešno poslovanje

Nastavitev strani

Nastavitev strani

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavitev strani

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tu se nastavlja velikost papirja in margine.

 

clip0242

 

Margine so v mm.

Primer pri HP InkJet tiskalnikih je potrebno vpisati spodnjo margino 16 mm ker drugače se ne izpiše vse na A4 list papirja.

 

Z kljukico na "Pred tiskom-print okno" se pred vskaim izpisom odpre okno za izbiro tiskalnika in način tiskanja.

 

Nastavitve margin veljajo samo za izpise poročil (samo za izpise dokumentov ne velja - se uporabi Nastavitev strani dokumentov).