Pomoč - Uspešno poslovanje

Nastavitev strani dokumentov

Nastavitev strani dokumentov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavitev strani dokumentov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tu se nastavlja velikost papirja in margine.

 

clip0243

 

Margine so v mm.

Primer pri HP InkJet tiskalnikih je potrebno vpisati spodnjo margino 16 mm ker drugače se ne izpiše vse na A4 list papirja.

 

Nastavitve margin veljajo samo za izpise dokumentov (za izpise poročil in statističnih izpisov ne velja).