Pomoč - Uspešno poslovanje

Nastavitve dokumentov

Nastavitve dokumentov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavitve dokumentov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavljanje dokumentov je namenjena samo

- pooblaščenim serviserjem

- veščim uporabnikom - informatikom

- uporabnikom, ki delajo direktno po navodilih (po telefonu)