Pomoč - Uspešno poslovanje

Nastavljanje laserskih deklaracij A4

Nastavljanje laserskih deklaracij A4

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavljanje laserskih deklaracij A4

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tu se nastavljajo vse vrste deklaracij Artikle/ Artikel klient/ Klient. Vsako dekalracijo, kijo želimo izpisati jo moramo vnesti tu in ji določiti parametre izpisa in obliko izpisa.

 

 

clip0414

 

Tip: tip dekalrcije, ki se vnaša pred vsakim izpisom

Naziv: Naziv dekalracije je poljuben tekst

Št.dekl.v stolpcu: Število dekalracij ki se izpišejo v stolpcu

Št.dekl.v vrsti: število deklaracij v vrsti

Tekst dekalracija: tekst dodajamo z gumbom <Urejaj>

Leva margina: odmik 1.leve dekalracije od levega roba in zadnje desne deklaracije od desnega roba papirja - odmik je enak, vnese se ga v mm

Vrhnja margina: odmik 1.gornje deklaracije od gornjega roba  in zadnje spodnje deklaracije od spodnjega roba - domik je spodaj in zgoraj enak

Ležeča: obkljukamo, kadar želimo, da se izpišejo deklaracije ležeče (list papirja obnemo v ležeč položaj).

Razmak X med dekl.: v kolikor je med deklaracijami v isti vrsti prazen prostor - vnos v mm

Razmak Y med dekl.: v kolikor je med deklaracijami v istem stolpcu prazen prostor - vnos v mm

ČK - tip: V kolikor pustimo prazno se nam črtna koda ne izpiše, v kolikor pa želimo, da se izpiše vnesemo 13 (EAN13) ali 8(EAN8). Črtna koda se bere iz polja Črtna koda iz šifranta artiklov za vsak artikel posebej.

ČK- levo: odmik izpisa črtne kode v mm od levega roba deklaracije

ČK-zgoraj: odmik izpisa črtne kode v mm od zgornjega roba deklaracije

 

ČK-širina, ČK-višina: širina in višina izpisa črtne kode.

 

Z gumbom Urejaj urejamo polje Tekst deklaracije.

Z gumbom Podvoji deklaracijo podvojimo deklaracijo v kolikor želimo vnesti neko deklaracijo, ki je podobna že vnešeni, ji spremenimo tip in jo lahko spremenimo.

S gumboma Kopiraj polje in Prilepi polje lahko kopiramo tekst dekalracije med dekalracijami.

 

Tekst dekalracije lahko vsebuje polja:

clip0417

 

 

 

 

Primeri:

clip0415

clip0416