Pomoč - Uspešno poslovanje

Nastavitev spremenljivk

Nastavitev spremenljivk

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavitev spremenljivk

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ukaz uporablja samo pooblaščeni serviser DL ali uporabnik po direktnih navodilih po telefonu.

 

 

clip0245