Pomoč - Uspešno poslovanje

Neizdobavljeno blago skupno

Neizdobavljeno blago skupno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Neizdobavljeno blago skupno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dobimo zbirno poročilo katero blago je še potrebno izdobaviti in v kakšnih količinah.