Pomoč - Uspešno poslovanje

Neizdobavljeno blago skupno - predvideni rok izdobave

Neizdobavljeno blago skupno - predvideni rok izdobave

Predhodnja tema Naslednja tema  

Neizdobavljeno blago skupno - predvideni rok izdobave

Predhodnja tema Naslednja tema  

S poročilom lahko dobimo podatke npr.: katere artikle in v kakšnih količinah in zneskih jih moramo drugi teden izdobaviti. Zadnji stolpec pa predstvlja kumulativni znesek izdobav.

 

 

clip0322