Pomoč - Uspešno poslovanje

Neizpisani računi

Neizpisani računi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Neizpisani računi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Za vnešeno obdobje se izpišejo neizpisani računi. Verjetno ti računi še niso bili poslani ali izročeni kupcem.