Pomoč - Uspešno poslovanje

Neplačani računi po kupcih

Neplačani računi po kupcih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Neplačani računi po kupcih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis upošteva le pravilno vnešena plačila (z vezo na pravi račun). V kolikor je plačilo vnešeno z napačno vezo ali celo brez veze na račun je mogoče kakšen račun še vedno med odprtimi postavkami, vendar je dejansko plačan. Potrebno je paziti da vpišemo celotno obdobje prometa za datum dokumentov in valuto dokumentov (primer vnosa datuma od: 1.1.2000).

 

 

clip0264