Pomoč - Uspešno poslovanje

Obračun po fazah

Obračun po fazah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Obračun po fazah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na osnovi kriterijev dobimo poročilo po porabi časa po fazah. Vmesni seštevki so lahko: po delovnem nalogu, po naročniku ali stroškovnemu mestu. z globino določimo natančnost izpisa: večja je globina daljši je izpis podrobnejše faze se nam izpišejo. V kolikor je globina manjša (npr. 1)  je poročilo krajše in manj natančno.

 

clip0496