Pomoč - Uspešno poslovanje

Obračun po zaposlencih in fazah

Obračun po zaposlencih in fazah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Obračun po zaposlencih in fazah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poročilo vsebuje seznam porabe časa po fazah za vsakega zaposlenega posebej. Z vnosom globino določimo kako širok bo izpis. Večja vnešena globina daljši je izpis.

clip0501