Pomoč - Uspešno poslovanje

Odkupni blok

Odkupni blok

Predhodnja tema Naslednja tema  

Odkupni blok

Predhodnja tema Naslednja tema  

Odkupni blok se vnaša v dokument prevzemnica. Prevzemnica ne sme imeti obkljukano polje "Obračunan DDV" in mor imeti obkljukano polje "Odkupni blok" in vpisan znesek pavšalnega nadomestila. Dobavitelj, ki je vnešen na prevzemnico/odkupni blok mora imeti vnešen kdo,kdaj in kje je bilo izdano potrdilo o pavšalistu. Odkupni blok se izpiše na osnovi lokalnega menija na prevzemnici: Izpiši odkupni blok. Odkupni bloki gredo v knjigo prejetih računov šele ko je plačan. Če je odkupni blok plačan le delno gre v knjigo prejetih računov le sorazmerni del. Znesek odkupnega bloka povečuje znesek obveznosti, ki jih moramo plačati.