Pomoč - Uspešno poslovanje

Odkupni bloki (pavšalisti) po klientih

Odkupni bloki (pavšalisti) po klientih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Odkupni bloki (pavšalisti) po klientih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Za vnešeno obdobje se izpišejo odkupni bloki (prevzemnice) po klientih. Na poročilu so zneski brez in z pavšalnim nadomestilom.