Pomoč - Uspešno poslovanje

Odkupni bloki (pavšalisti) za klienta - dokument

Odkupni bloki (pavšalisti) za klienta - dokument

Predhodnja tema Naslednja tema  

Odkupni bloki (pavšalisti) za klienta - dokument

Predhodnja tema Naslednja tema  

Za vnešene kriterije dobimo izpisane odkupne bloke za vsakega klienta posebej. na dokumentu je seznam odkupnih blokov s skupnimi zneski in količinami. Pri izpisu mormo paziti, da v primeru večjega količina pavšalistov izpišemo direktno na tiskalnik, sicer se nam za vsakega prej prikaže na ekranu. Sicer pa nas pred prikazom na ekran tudi vpraša ali res želimo naekran ali vseeno na tiskalnik.

 

clip0457