Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpisi in poročila so gupirano po skupinah in oštevilčena. Številka poročila se nam vedno izpiše desno zgoraj, da lažje ponovimo izpis, katerega fizično gledamo na papirju. Najpogosteje se nam prvo prikaže neko okno z kriteriji izpisa:

clip0184

v to okno vensemo po navodilih podatke ali pa ga pustimo predlaganega. pri vnosu kriterijev si lahko pomagamo z šifranti (CTRL+ENTER). Kovnesemo lahko s tipko na tipkovnici <Pg-Dn> skočimo na gumb <V redu ekran>. Poročilo lahko prikažemo na zaslon ali ga tiskamo direktno na tiskalnik. V kolikor se izberemo na zaslon se nam prikaže predogled. Primer:

 

clip0186

 

Vkolkor želimo tiskati na tiskalnik kliknemo na: clip0187

 

V kolikor se želimo premikati po straneh klikamo na: clip0188

Ali vpišemo številko strani.

Velikost pregleda spreminjamo s klikom na : clip0189

okno zapremo z Close ali X. po elektronski pošti pošljemo dokument z EPošta.

 

P.S.

V kolkor želim oizpist iveč izvodov, kliknemo večkrat na znak clip0187.