Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovni podatki podjetja

Osnovni podatki podjetja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovni podatki podjetja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Po vnosu gesla se vnesejo osnovni podatki o podjetju. Podatke lahko spreminja samo pooblaščeni serviser.