Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pred začetkom vnosa se vnese obdobje. Vnešeno obdobje nam določi veljavno obdobje za vnos. Pregled knjige, ki se odpre po vnosu obdobja je tudi omejen samo na to obdobje.

 

clip0199

 

 

clip0200

 

V  pregledu se nam ne urejajo podatki po trenutnem stolpcu ampak moramo v primeru, da želimo urejenost po določenem stolpcu klikniti na naziv stolpca, na primer po datumu računa:

clip0201

 

Gumb <Urejanje> nam omogoča popravljanje obstoječe knjižbe. Po vnosu se vrnemo v pregled.

Gumb <Napredno urejanje> nam omogoča dodajanje, brisanje knjižb. Po vnosu se vrnemo v pregled.

Gumb <Izpiši> lahko izpišemo knjigo za obdobje, ki smo ga vnesli pred vstopom v pregled knjižb.

 

V pregledu se nahajajo samo ročne knjižbe, čeprav obstajajo tudi avtomatične knjižbe (nek izdani račun v knjigi izdanih računov). To pomeni, da je izpis knjige daljši od pregleda ročnih vnosov.

 

V dodajanju so v spodnjem delu polja za vnos protikonta in pripadajočih zneskov. V primeru, da nimamo prenosa v GK lahko puščamo polja prazna. v kolikor pa jih vnašamo pa vnašamo po sledečih pravilih:

- konto mora biti veljaven konto iz kontnega plana

- v kolikor vnašamo samo na 1 konto, mora biti vnos zneska prazen (se bo izračunal)

- v kolikor vnašamo na 2 konta, mora biti znesek pri 1.kontu vnešen,  2.znesek mora biti prazen (se bo izračunal)

- v kolikor vnašamo na 3 konta, mora biti znesek pri 1. in 2. kontu vnešen,  3.znesek mora biti prazen (se bo izračunal)