Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na voljo imamo preglede dokumentov - sezname, kateri so namenjeni hitremu iskanju. Do teh seznamo lahko pridemo tudi na <...> , ki se nahaja za oznako dokumenta na vsakem vnosu dokumenta.

clip0218

 

Po seznamu lahko hitro iščemo po stolpcih in s kriteriji filtriramo podatke.