Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kontrolni izpisi so pomembna poročila, ki jih moramo pogosto izvajati, saj s tem preverjamo konsistentnost podatkov in pravilnost vnosov.

Eden izmed pomembnih ukazov je "Kritični artikli (kartica artiklov - zaloga)" in  "Seznam artiklov pri kateri je vnešena skupina artiklov, ki ni v šifrantu skupin"