Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vsi invetnurni izpisi črpajo podatke iz inventure in iz šifrantov. Se pravi če inventure niso kreirane se inventurni izpisi ne morejo izpisati (razen praznih popisnih list katere se lahko). V kolikor moramo vnesti kriterije Skladišlče, OE in datum :

clip0271

 

vnesemo vedno skladišče, OE pustimo prazno in začetni datum inventure (ne datum zaključka inventure). V kolikor datum ali skladišče nista prav vpisana je izpis prazen ozirom anapačen.

Primer: V kolikor imamo 3.1.2005 narejeno inventuro samo za skladišče DL moramo vpisati točno:

 

Datum: 3.1.2005

OE: prazno

Skladišče: DL

 

 

Inventurni izpisi so mogoči tudi na neknjiženih inventurah.