Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

V primeru skladišča prejetih naročil lahko na osnovi vsakega prejetega naročila (telefonskega, z naročilnico, pogodbo, ...) vnesemo prejeto naročilo. Prejeto naročilo vsebuje tudi vse ostale podatek pomembne za dobavo (rabate, cene, roke dobave in artikle). Na osnovi prejetega naročila je potrebno to blago enkrat izdobaviti. Ko se izdobavi se naredi dobavnica katera zapira prejeta naročila. Vsa odprta prejeta naročila predstavljajo neizdobavljeno blago.