Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Blagajniški izpisi se namenjeni blagajniškemu poslovanju (blagajniškim računom). Večina izpisov se izpiše na blagajniški tiskalnik. Blagajniški računi se lahko izdajajo tudi v programu blagajna. Pri prodaji/prometu se upoštevajo le dokumenti blagajniški računi. Vedno kadar se pojavi vnosno polje "Blagajnik" ga moramo zbrisati v primeru, da želimo izpis za vse blagajnike.