Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno o uspešnem poslovanju

Osnovno o uspešnem poslovanju

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno o uspešnem poslovanju

Predhodnja tema Naslednja tema  

Program Uspešno poslovanje se glede na priključene module razlikuje po obsežnosti. Tukaj se bo opisovala polna različica z veliko možnostmi, katera je tudi zelo obsežna. V primeru, da se kakšna funkcija, ki je vpisana v pomoči v programu ne da poiskati, pomeni da nimate inštaliranega določenega modula ali pa imate starejšo različico programa.

 

Telefon:  04/ 231 30 25

Kontaktne osebe: Brane, Majda, Andreja Igor, Mitja

EMail:    brane@digital-logic.si

 

Program se lahko deli v naslednje module:

Materialno poslovanje

 Nabava

 Izdaja, odpisi

 Zaloge

 Kartica artiklov

 Inventure

 Prenosi med skladišči

 Zapisnik o spremembi cen

Komerciala

 Ponudbe, predračuni, potrjevanje ponudb

Fakturiranje

 Računi, avansni računi, dobro/bremepisi

Naročila

 Prejeta in izdana naročila

 Potrditev naročil

 Podatki o naročeni in neizdobavljeni robi, rok izdobav

 Podatki o naročeni in še neprejeti robi, plan prejemov

Plačila

 Vnos plačil kupcev,  dobaviteljev in njihove finančne kartice

 Priprava plačil dobaviteljem po prejetih računih, izvoz pripravljenih plačil v datoteko za program za el.bančništvo

 Opomini, izračun zamudnih obresti.

Davčne knjige

 Knjiga prejetih, izdanih računov, knjiga izdanih in prejetih avansnih računov, obračun DDV

Trgovske knjige

 Maloprodaja, veleprodaja, prodaja trgovskih storitev

Statistika

 Razni statistični izpisi, ki temeljijo na dokumentih/kupcih/dobaviteljih/blagovnih skupinah/skladiščih ali artiklih.

 Najpomembnejši podatek je razlika v ceni in promet.

Blagajniško poslovanje

 Blagajniški račun, bl.prejemek in izdatek, blagajniški dnevnik, zaključek blagajne

Proizvodnja

 Enostavni delovni nalog, obračun proizvodnje, poraba materiala, kalo.

 Kalkulacija, pokalkulacija za izdelek

 Obračun porabe časa zaposlenih

 

Konsignacija

 Obračun prejete in izdane konsignacije.

 

Ostalo

 Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti

 Izpis plačilnih nalogov

 Izpis poljubnih deklaracij na A4 tiskalnik

 Izpis poljubnega teksta naslovljenega na izbrane kliente iz šifranta klientov

 

Tujina

 Nabava in prodaje s tujimi valutami.

 Izpis dokumentov s tujimi nazivi (Nemščina, Angleščina, Srbohrvaščina)

 Kalkulacija cen artiklov z odvisnimi stroški in tujimi denarnimi valutami

 

Sporočilni sistem

 Sporočilo uporabniku, klientu, artiklu ali skupini artiklov.

 

Direktorski sistem

 Stanje podjetja za poljubna datumska obdobja na enem mestu