Pomoč - Uspešno poslovanje

Osvežitev vhodnih cen artikloom in dokumentom

Osvežitev vhodnih cen artikloom in dokumentom

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osvežitev vhodnih cen artikloom in dokumentom

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ukaz obnovi vhodne zneske vsem izhodnim dokumentom (računi, dobropisi, ...) ne glede na to ali so razknjižili zalogo ali ne.